HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

PERSTY YÖNETİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİREYSEL ÜYE AYDINLATMA METNİ

Persty Yönetim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 2- TANIMLAR

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Persty Yönetim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres: Çağış Mahallesi Çağış B.M. Sk. No:340/16/14 Bigadiç / BALIKESİR

Telefon: 0 850 840 1177

e-posta: kvk@persty.com

İnternet sitesi: https://www.persty.com

MADDE 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

a) Kişisel Verileriniz;

www.persty.com internet sitesi üyeliğiniz kapsamında ‘Üye Ol’ sekmesi aracılığı ile işlenen;

 • Kimlik verileri olan ad, soyad bilgileriniz; internet sitesi üzerinde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi;
 • İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; e-posta adresiniz, internet sitesi üyelik sisteminde aynı e-posta adresi ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi, internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi;
 • İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; parolanız,IP adresiniz üyeliğinizin tamamlanabilmesi, üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi;
 • www.persty.com internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanız ardından “Profil” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;
 • Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen ; T.C kimlik numaranız, ad ve soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyet bilginizi; internet sitesi üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi ile üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi, üyelik iş ve işlemlerinin, faturalandırma işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi;
 • İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen ; sabit ve cep telefonunuz, e-mail adresiniz sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili size bilgilendirmenin sağlanabilmesi, üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde sizinle iletişime geçilmesi;
 • Lokasyon verisi kategorisinde değerlendirilen ; adres bilgileriniz, teslimat adres bilgileriniz, fatura adres bilgileriniz ; üyelik iş ve işlemleriniz neticesinde teslimat, faturalandırma, doğrudan hizmet sunma amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
MADDE 3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi, amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
MADDE 4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler; üyelik ve profil oluşturma süreçlerinizde otomatik olan yollarla ya da yarı otomatik olan yollarla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır: Yukarıda yazılan ‘İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Bölümünün ‘a) Kişisel Veriler’ başlıklı kısmındaki verileriniz;

 • Şirketimiz ile yapmış olduğunuz üyelik sözleşmesine binaen ‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması;
 • Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
MADDE 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme;

Saygılarımızla;

PERSTY YÖNETİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GİRİŞ YAP

YENİ ÜYE FORMU

ŞİFREMİ UNUTTUM

GET A QUOTE

We'll do everything we can to make our next best project!

TOP