TOPLUM ARAŞTIRMALARI


Toplum araştırmaları, Persty® tarafından toplumsal konuları anlamaya ve analiz etmeye yönelik olarak, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve iktisat gibi sosyal bilimler alanına ait kuram ve yöntemlerin disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alındığı araştırmalardır.
Bu çerçevede toplumsal;
-Demografinin,
-Değerlerin,
-Tutumların,
-Korku ve endişelerin,
-İhtiyaç, istek ve beklentilerin,
-Yaşam tarzlarının ve
-Sınıfların
ne yönde değiştiği incelemekte ve bu değişimleri etkileyen öncüller ile bu değişimlerin sonuçları analiz edilmektedir. Ayrıca toplumsal değişimi saptamaya yönelik, toplumsal cinsiyet araştırmaları, göç araştırmaları, kent ve kentleşme araştırmaları, hukuk ve adalet sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi gibi konularda da çalışmalar yürütülmektedir.

PAYLAŞ